Browsercache legen

Als je een website opent, slaat de browser hiervan een kopie op op je systeem. Wanneer je deze website voor een tweede keer opvraagt, kan je browser er voor kiezen deze lokale kopie nogmaals weer te geven. Dit kan er voor zorgen dat een wijziging die je heeft gemaakt aan je site niet direct zichtbaar is. De verzameling opgeslagen websitebestanden noemen wij de browsercache. De naam verschilt echter per browser; het kan ook 'tijdelijke internetbestanden' worden genoemd.

Om de meest recente versie van de pagina op te halen van de server, kunt je de pagina verversen met F5. Dit is echter niet altijd voldoende. je kunt het opnieuw ophalen van de pagina forceren via CTRL + F5 (Windows, Linux) of CMD + SHIFT + R (Mac). In andere gevallen kan het wissen van de gehele cache noodzakelijk zijn.

De brwoser cache legen gaat in iedere browser anders. Je komt bij iedere browser echter in een vergelijkbaar menu uit. In dit menu kunt je er meestal voor kiezen een aantal verschillende zaken te wissen.

In sommige gevallen (vooral waar het inloggen betreft) is het echter ook nodig om de cookies te wissen. Vaak kunt je hier ook aangeven voor welke periode je de cache (en eventueel de cookies) wil wissen.
Na het legen van de cache en verwijderen van de cookies sluit je je browser opnieuw af. Start je browser opnieuw en deze is weer klaar voor gebruik

Chrome, Firefox, Opera en Internet Explorer 9 of hoger

Begin met je browser af te sluiten en opnieuw te starten. Wanneer je de browser opnieuw hebt geopend, druk je op het toetsenbord de volgende 3 toetsen samen in: CTRL + SHIFT + DEL. (MAC gebruikers: CMD + SHIFT + BACKSPACE) volg de handelingen en sluit daarna je browser af. Start je browser opnieuw en deze is weer klaar voor gebruik

Safari

 • Sluit je browser af
 • Open safari
 • Klik op 'Safari' in de menubalk.
 • Klik op 'Voorkeuren'.
 • Klik op het tabblad 'Geavanceerd'.
 • Vink 'Toon ontwikkel-menu in menubalk' aan.
 • Sluit het voorkeurenmenu.
 • Klik nu op 'Ontwikkel' in de menubalk.
 • Klik op 'Leeg Caches'.
 • Sluit Safari
 • Open Safari weer, deze nu klaar voor gebruik.